• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu
    KRS 0000076477

Od 15 lat Misją SWM Młodzi Światu jest organizowanie i niesienie pomocy najuboższym ludziom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży zaniedbanej moralnie i materialnie, z krajów Globalnego Południa. Zrzeszając ludzi dobrej woli w duchu miłości i solidarności wychodzimy naprzeciw światowym zaniedbaniom, biorąc w opiekę tych, którzy znaleźli się na marginesie społeczeństw. Poprzez podejmowanie różnorodnych działań w kraju i za granicą, w oparciu o system prewencyjny, zmieniamy smutną rzeczywistość biednej, opuszczonej i zagrożonej młodzieży, dając nadzieję, pokój i radość. Dając szczęście innym, sami stajemy się szczęśliwi.

Nasze działania:
- zrealizowaliśmy łącznie 224 projekty edukacyjne, pedagogiczne, medyczne, budowlane i socjalne,
- 265 wolontariuszy wyjechało na misje do krajów Globalnego Południa, by uczyć, wychowywać, leczyć, budować, prowadzić oratoria oraz domy dla dzieci ulicy,
- ponad 300 dzieci zostało objętych programem Adopcja Miłości,
- zrealizowaliśmy 26 projektów budowlanych w Afryce, Ameryce Południowej i Europie,
- objęliśmy pomocą 65 placówek w najbardziej potrzebujących krajach świata,
- dotarliśmy z pomocą do 25 krajów misyjnych,
- ponad 50 000 polskich dzieci zostało objętych programem Edukacji Globalnej.

Zamierzamy dalej konsekwentnie realizować naszą MISJĘ, do której powołuje nas Bóg. My nie pomnażamy pieniędzy, lecz zamieniamy je w konkretne działania służące rozwojowi drugiego człowieka, bo czyż jest piękniejsza inwestycja niż ta skierowana we wzrost drugiego człowieka? Pomagaj z nami, ZAINWESTUJ W DOBRO

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.