• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ziemia Gnieźnieńska"
    KRS 0000076639

Misja
Promocja walorów historycznych, turystycznych i inwestycyjnych powiatu gnieźnieńskiego. Jego rozwój gospodarczy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, praca w zakresie oświaty i wychowania, promocja zdrowego trybu życia i sportu masowego, prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej, działania na rzecz ochrony zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie punktów konsultacyjnych, bezpłatnych porad.

Prowadzone działania
-Codzienna działalność w ramach funkcjonowania Powiatu Konsultacyjnego "Pomocni"- założenia programowe to: bezpłatna pomoc w zakresie problemów socjalnych, mieszkaniowych, przemocy i uzależnień, ochrony zdrowia, pomocy osobom niepełnosprawnym - polegająca na zredagowaniu pisma do odpowiedniej instytucji, urzędu, udzieleniu bieżącej informacji w określonej sprawie, porada prawna.
Pomoc jest bezpłatna i ogólnodostępna dla wszystkich.
-Akcja charytatywna, zbieranie środków finansowych dla poparzonej dziewczynki.
-Organizacja Turniejów Sportowych.
-Dyżury specjalistów z zakresu spraw mieszkaniowych i porad prawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.