• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi
    KRS 0000077381

Misja
Dotowanie działalności PWSFTViT w Łodzi. Promowanie twórczości młodych autorów dzieł filmowych. Dotowanie debiutów filmowych. Ustanawianie dla twórców i realizatorów filmowych oraz artystów wykonawców nagród artystycznych. Przyznawanie twórcom i realizatorom filmowym oraz artystom wykonawcom stypendiów. Popieranie odbywania przez twórców i realizatorów filmowych oraz artystów wykonawców stażów zawodowych krajowych i zagranicznych. Propagowanie polskiego filmu. Wspieranie działalności Filmoteki Narodowej i Muzeum Kinematografii oraz innych instytucji kultury filmowej. Sponsorowanie edytorskich przedsięwzięć z zakresu teorii i historii filmu oraz komunikacji wizualnej. Wspieranie działalności naukowej w zakresie prawa autorskiego.

Prowadzone działania
Szkolenia w zakresie reklamy filmowej i telewizyjnej. Organizowanie kursów video przy współudziale PWSFTViT w Łodzi. Przygotowanie projektu wydawnictwa filmowego przeznaczonego dla absolwentów PWSFTViT przebywających w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.