• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny Bartek
    KRS 0000077671

Misja
Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.
Tworzenie pozainstytucjonalnych form pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Prowadzone działania
Nasza działalność dotyczy środowiska rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z woj. wielkopolskiego ze schorzeniami neurologicznymi, wadami rozwojowymi i genetycznymi, których skutkiem jest niepełnosprawność fizyczna i umysłowa.
Prowadzimy: wczesną interwencję, ośrodek rehabilitacyjny, przedszkole specjalne, szeroko pojętą pomoc rodzinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.