• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Sprawni Inaczej"
    KRS 0000077718

Misja:
Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacji i kształcenia specjalnego.
Organizacja spotkań i wymian międzynarodowych dla młodzieży niepełnosprawnej.
Działalność informacyjna i popularno-naukowa dotycząca problemów ludzi niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Fundacja "Sprawni Inaczej" jest organizacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdańsku, Środowiskowe Domy Samopomocy w Lubieszynie, Bytowie oraz Miastku. Fundacja organizuje również międzynarodowe wymiany młodzieżowe i kursy treningowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.