• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
    KRS 0000078510

Misja
1.Inspirowanie i wspieranie różnych form życia społeczno-kulturalnego w Gminie Września
2.Pielęgnowanie, upowszechnianie i troska o twórczą kontynuację dziedzictwa kulturalnego wrześnian, rozwijanie tradycyjnych form życia kulturalnego.

Prowadzone działania
1.Prelekcje o tematyce historycznej (w tym regionalnej) podróżniczej, medycznej, społeczno-prawnej i ekonomicznej. Rocznie kilkanaście prelekcji.
2.Konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Tematami ich były dzieje Wrześni, Wielkopolski oraz tzw. Okrągłe rocznice ważnych wydarzeń w kraju i na świecie.
3.Jednodniowe wycieczki autokarowe po Wielkopolsce organizowane pod hasłem "Cudze chwalicie, swego nie znacie".
4.Uroczyste wieczornice z okazji Święta 3 Maja i Święta Niepodległości, organizowane wspólnie z Unią Wrześnian.
5.Uroczystości patriotyczno-religijne: a) rocznica bitwy pod Sokołem w dn.2.5.1848r.,b)rocznica najazdu Armii Czerwonej na Polskę w dn.17.9.1939r.
6.Grupowe wyjazdy autokarowe do Teatru Wielkiego w Poznaniu.
7.kontynuacja działalności wydawniczej w serii "Biblioteczka WTK" przygotowana jest piąta z kolei pozycja o tematyce regionalnej.
8.spotkanie opłatkowe połączone z koncertem kolęd.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.