• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Magazyn"
    KRS 0000078601

Cele statutowe Stowarzyszenia:
1. popularyzacja warsztatowych form pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez organizację zajęć twórczych;
2. integracja różnych środowisk artystycznych (różne dziedziny sztuki - plastyka, muzyka, poezja, teatr) wokół problemów wychowania przez sztukę młodego pokolenia;
3. współpraca z osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie działań edukacyjnych i artystycznych;
4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
5. organizacją konferencji, wykładów i dyskusji na temat wychowania przez sztukę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.