• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna
    KRS 0000079090

Misja
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Prowadzone działania
Prowadzenie Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. dr Wandy Błeńskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.