• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Trzebiatów
    KRS 0000079095

Misja
Pomoc osobom upośledzonym umysłowo oraz ich rodzinom w pełniejszej integracji ze środowiskiem społecznym.

Prowadzone działania
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej, w ramach którego działa 5 pracowni: plastyka - rysunek, rzeźba - stolarstwo, poligrafia - introligatorstwo, krawiectwo - dziewiarstwo oraz gospodarstwo domowe. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych. Prowadzenie poradnictwa medycznego. Organizowanie m.in. rehabilitacji, wspólnych spotkań, wycieczek, muzykoterapii, zajęć na basenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.