• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Integracyjny Klub Sportowy "Bushido"
    KRS 0000079369

- Integracja osób, grup i środowisk w dążeniu do doskonałości szczególnie poprzez sport,
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
- integracja wspólnot oraz osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi,
- popularyzacja humanistycznych wartości sportu, zwłaszcza poprzez aktywne uczestnictwo w nim osób niepełnosprawnych,
- propagowanie i organizowanie działalności sportowej,
- udział we współzawodnictwie sportowym i dążenie do mistrzostwa sportowego członków Stowarzyszenia,
- kształtowanie solidaryzmu społecznego, edukacja w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i działanie na rzecz niwelacji podziałów społecznych wynikających z niepełnosprawności,
- organizowanie i niesienie pomocy społecznie użytecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- promocja w zakresie ochrony zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.