• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło
    KRS 0000079430

Misja
Ochrona substancji zabytkowej cmentarzy miasta Rzeszowa; realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalność wydawnicza tematycznie związana z cmentarzami.

Prowadzone działania
Opracowanie publikacji pt. "Cmentarze Miasta Rzeszowa" (niezachowane i istniejące), będącej źródłem informacji nie tylko dla mieszkańców Rzeszowa, ale również dla turystów interesujących się tą tematyką.
W 2006 roku wydana została 2-tomowa publikacja pt. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, pierwsza tego typu praca w Polsce, obejmująca lata od 1655 do 1944/45.
W 2009 r. została wydana publikacja pt. Historia Starego Cmentarza w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
W 2010 r. wydana została publikacja pt. Historia Cmentarza Komunalnego Pobitno w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
W 2011 r. wydana została publikacja pt. Historia Cmentarza Komunalnego Staromieście w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 2500 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
Każdego roku podczas kwesty związanej z dniem 1 listopada (w 2011 r. - IX kwesta) wydawany jest przez Stowarzyszenie biuletyn (bezpłatny), którego istotną częścią jest zapis wykonanych prac konserwatorskich w danym roku; jest to rozliczenie środków przeznaczonych na konserwacje, w tym z kwesty z poprzedniego roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.