• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dla Albigowej"
    KRS 0000079477

Misja:
- rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej, kulturalnej mieszkańców Albigowej
- wspomaganie organizacyjne i finansowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych
- ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców Albigowej.

Prowadzone działania:
- Organizowanie wiejskiego opłatka dla ogółu mieszkańców Albigowej
- Współpraca przy organizacji Święta Kwitnących Sadów z KGW oraz Ośrodkiem Kultury w Albigowej
- Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP Albigowa - Honie z okazji 100-lecia
- Dofinansowanie wyposażenia świetlicy KGW Albigowa Honie
- Współorganizacja spotkania na temat "Początki dziejów Albigowej" wraz z OK w Albigowej oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego
- Współorganizacja cyklicznego Międzynarodowego Spotkania Muzykantów Ludowych "Stefanowa Nuta"
- Współfinansowanie wraz z KGW otwartego spotkania Mikołajkowego dla dzieci z Albigowej
- Pomoc dzieciom z biednych rodzin
- Pomoc finansowa w funkcjonowaniu zespołów artystycznych działających w Albigowej
- Działalność wydawnicza - cykl "Zeszyty Albigowskie" (cz. 1 wyd. 1 - 2002 r., wyd 2 - 2005 r.; cz. 2 - 2003 r., cz. 3 - 2005 r.) dokumentujące dzieje Albigowej i jej mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.