• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
    KRS 0000079660

Podstawowym celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy chorym na nowotwór dzieciom i ich rodzinom.

Walczymy o ich prawo do normalnego życia i do akceptacji społecznej. Staramy się robić wszystko, by ulżyć im w cierpieniu. Dbamy o to, by choroba nie odebrała im prawa do szczęścia i radości, aby mogli prowadzić życie jak najbardziej zbliżone do normalnego, a po nowotworowej traumie potrafili się odnaleźć i spełnić własne marzenia. Prowadzimy szereg programów merytorycznych, stale podnosimy jakość naszych metod pracy i mamy ambitne plany na przyszłość.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.