• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nowa Fundacja Stypendialna Imienia dr Jana Towarnickiego
    KRS 0000079772

Misja
Celem Fundacji jest niesienie pomocy finansowej uczącej się i studiującej młodzieży w formie stypendiów rocznych i wsparć jednorazowych -Statut Art.4. Ustęp 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 będzie udzielana młodzieży z terenu Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Podkarpackiego, w szczególności zaś dzieciom ubogich mieszkańców miasta Rzeszowa i zdolnej młodzieży wiejskiej z okolic Rzeszowa.

Prowadzone działania
Przyznawanie stypendiów dla najuboższej i zdolnej młodzieży w woj. podkarpackim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.