• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"
    KRS 0000079779

Misja:
- Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie zapobiegania patologiom społecznym.
- Propagowanie wśród dzieci zdrowego i twórczego stylu życia.
- Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji.
- Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży z tzw. grup ryzyka.

Prowadzone działania:
- Organizowanie dla młodzieży szkolnej, pedagogów i rodziców prelekcji i spotkań, dotyczących problemów dojrzewania i sposobów zapobiegania patologiom społecznym.
- Prowadzenie Młodzieżowego Telefonu Zaufania, w ramach którego udzielane są porady i pomoc psychologiczna.
- Organizowanie wakacyjnych warsztatów artystycznych "Odnaleźć Siebie".
- Prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego "Mrowisko", w skład którego wchodzi Ośrodek Terapii Krótkoterminowej oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Klubów Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko", Grupy Aktywności Twórczej.
- Przygotowywanie i szkolenie kadry.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.