• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu
    KRS 0000080957

Misja:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:

Prowadzenie na zlecenie usług w formie:
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW)
- Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)
- Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk" (NPS)
Placówki te prowadzą wielospecjalistyczną pomoc dla dzieci i dorosłych w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii i wychowania m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, edukacji obywatelskiej oraz działalności rekreacyjno-rehabilitacyjnej, kulturalnej, sportowej.
Prowadzenie dla dorosłych szkolenia zawodowego, przygotowanie do pracy i samodzielnego życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.