• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania w Białymstoku
    KRS 0000081122

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz pokoju i pojednania.
Do zadań Stowarzyszenia należy:
1.Wdrażanie w życie zasad katolickiej nauki społecznej w swoich rodzinach, sąsiedztwie i całej społeczności ludzkiej
2.Działalność charytatywna
3.Propagowanie modlitwy różańcowej
Stowarzyszenie działa w łączności z Kościołem Rzymskokatolickim.
Stowarzyszenie swoje cele i zadania realizuje poprzez:
1.Organizowanie działalności pielgrzymkowej w kraju i za granicą
2.Organizowanie pomocy duchowej i materialnej osobom fizycznym, instytucjom szkolno-opiekuńczym oraz kościołom w kraju i za granicą
3.Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, pornografii i innych uzaleznień

Prowadzone działania
Organizowane przez nas pielgrzymki niosą pomoc charytatywną ubogim ludziom, kościołom i placówkom opiekuńczo - wychowawczym, zwłaszcza na wschodzie, tj. Litwie - Początkowa Szkoła w Starej Wsi k/Wilna, Ukraina - Parafie ks. Piotra Smolki- Przemyślany k/Lwowa i inne. Przywozimy odzież, żywność, środki czystości, podręczniki, przybory szkolne, niezbędny sprzęt. W okresie świąt przygotowujemy paczki świąteczne. Organizujemy wakacje dla dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne dzieci z ubogich rodzin spędzają u nas w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.