• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw na rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej
    KRS 0000084008

Misja
Działanie na rzecz dzieci z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Prowadzone działania
Udzielanie pomocy materialnej i żywnościowej dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich. Organizowanie różnych form wypoczynku (np. rajdy górskie, obozy).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.