• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży Rośnij Zdrowo
    KRS 0000084336

Prowadzimy badania profilaktyczne młodzieży w kierunku gruczołu tarczycy i innych chorób wieku młodzieńczego - zaburzenia wzrostu, nieprawidłowe odżywianie i inne, gdyż ta grupa wiekowa już jako nie dzieci, niejako wyszła spod opieki pediatrów i potrzebuje wsparcia do prawidłowego rozwoju. Brak map profilaktycznych i monitorowania stanu zdrowia młodzieży szkolnej to cel jaki nam przyświeca; Tu i Teraz dla dobra naszych dzieci.
Współpraca kulturalna szkół oraz międzynarodowa wymiana młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.