• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Na Pawłowym Wzgórzu - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta
    KRS 0000084416

Misja:

Niesienie wszelkiej pomocy chorym uzależnionym od alkoholu, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej.
Organizacja nowych form kontaktu terapeutycznego.
Współuczestnictwo we wdrażaniu programów profilaktycznych wśród młodzieży, dzieci i dorosłych (organizowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych).
Współuczestnictwo w organizowaniu obozów terapeutycznych dla chorych uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Prowadzone działania:

Tygodniowy rozkład zajęć Świetlicy środowiskowej na rok szkolny 2008/2009 przy Klubie Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu", Wzgórze Ojca Świętego Jana Pawła II w Dzierżoniowie, tel. 0-74 832-36-18

Poniedziałek - godz. 16.30 - 18.30
1. Porady prawnika - w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
2. Porady psychologa - w każdy drugi poniedziałek miesiąca.
3. Porady terapeutyczne dotyczące rozwiązywania problemów narkomanii - w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.
4. Porady terapeutyczne dotyczące wszelkich uzależnień i przemocy w rodzinie - w każdy czwarty poniedziałek miesiąca.

Wtorek - godz. 16.30 - 19.30
1. Zajęcia tematyczne wspólnoty Al-Anon (dla rodzin borykających się z problemami uzależnień).

Środa - godz. 16.30 - 20.00
1. Spotkania wspólnoty AA.

Czwartek - godz. 17.00 - 20.30
1. Zajęcia klubowe - bilard stołowy, tenis stołowy, szachy, warcaby, piłkarzyki, filmy, itp. (kawa, herbata).

Sobota - godz. 16.00 - 20.00
1. Zajęcia klubowe - bilard stołowy, tenis stołowy, szachy, warcaby, piłkarzyki, filmy, itp. (kawa, herbata).

Udział w ww. zajęciach jest bezpłatny i dotyczy wszystkich mieszkańców Dzierżoniowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.