• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu
    KRS 0000084608

Misją Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka jest działalność kulturalno - oświatowa, edukacyjna, profilaktyczna, społeczna, charytatywna skierowana na rzecz dzieci, młodzieży i studentów.
INSPIRUJEMY. AKTYWIZUJEMY. WSPIERAMY dzieci i młodzież oraz społeczność lokalną do działań o charakterze dobra wspólnego.
Mamy wiele uzdolnionych dzieci i młodzieży, którym zaspokajając jedną z głównych potrzeb, jaką jest bezpieczeństwo, umożliwiamy pełniejsze zaangażowanie się w odkrywanie i pielęgnowanie swoich talentów, bez ciągłego myślenia o GŁODZIE.
BEZPŁATNYM DOŻYWIANIEM obejmujemy ponad 500 dzieci i młodzieży z terenu miasta Radomia.
Miesięcznie wydajemy około 10 tysięcy posiłków.

ROBIMY "COŚ" WARTOŚCIOWEGO, PONIEWAŻ UMOŻLIWIAJĄ NAM TO WARTOŚCIOWI LUDZIE ! :)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.