• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga
    KRS 0000084670

Misja
Działalność charytatywna. Niesienie pomocy ubogim. Wychowywanie w duchu rodziny katolickiej. Niesienie pomocy w zorganizowaniu miejsc pracy.

Prowadzone działania
Organizowanie kursów obsługi komputerów I i II stopnia oraz kursów na prawo jazdy dla członków Stowarzyszenia. Prowadzenie stołówki szkolno-socjalnej z częściową odpłatnością za posiłki oraz posiłkami wydawanymi nieodpłatnie. Organizowanie spotkań, dyskusji itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.