• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Słupskie Stowarzyszenie "Amazonka"
    KRS 0000086035

Misja:
1. Propagowanie działalności Stowarzyszenia i jego idei.
2. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy.
3. Patronowanie podstawowej działalnosci stowarzyszenia jaka jest praca Ochotniczek.
4. Poradnictwo czynne przy klubowym telefonie zaufania.
5. Organizowanie i prowadzenie profesjonalnych warsztatów w zakresie rehabilitacji ruchowej i psychicznej.
6. Rozprowadzanie broszur i ulotek na temat walki z rakiem piersi oraz włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania raka.
7. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz wymiana doświadczeń.
8. organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, integracyjnych i prelekcji edukacyjnych.

Prowadzone działania:
Zapraszamy osoby chore na nowotwory piersi oraz ich bliskich, a także wszystkich tych, którzy pragną poszerzać swą wiedzę z zakresu pomocy osobom chorym.
Jesteśmy źródłem informacji na temat dostępnego leczenia onkologicznego (poradnie, szpitale, specjaliści), stowarzyszeń samopomocowych, tematycznych portali internetowych, możliwości rehabilitacji. Osoby chore i osamotnione mogą liczyć na pomoc ze strony naszych wolontariuszy (zakres i formy pomagania ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb osoby chorej i naszych możliwości).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.