• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki
    KRS 0000087884

Misja
Społeczna integracja osób niewidomych i słabowidzących.
Reprezentowanie ich wobec władz państwowych.
Ochrona interesów zawodowych.
Rehabilitacja.
Przeciwdziałanie dyskryminacji niewidomych i słabo widzących.

Prowadzone działania
Okręg działa na rzecz 4000 członków na terenie województwa łódzkiego oraz ich rodzin. Szkoli również widzących wolontariuszy oraz nauczycieli niewidomych dzieci.
Podstawowe działania: integracja, spotkania członków w kołach i siedzibie okręgu, szkolenia rehabilitacyjne, indywidualne i grupowe, usprawnianie widzenia, prowadzenie biblioteki okręgowej, organizowanie grup środowiskowego wsparcia, poradnictwo bezpośrednie i telefoniczne, w tym porady prawne, dystrybucja sprzętu i pomocy szkolnych wraz z instruktażem obsługi, szkolenia dla widzących wolontariuszy, członków rodzin osób niewidomych, nauczycieli, popularyzacja problematyki tyfologicznej w placówkach oświatowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.