• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza
    KRS 0000088056

Cele Fundacji to:
1. Badanie czynników środowiskowych predysponujących do rozwoju chorób krwi.
2. Zorganizowanie laboratoriów badawczych o odpowiednim wyposażeniu aparaturowym dla badań układu krwiotwórczego i odpornościowego.
3. Szkolenie lekarzy i zespołów badawczych zainteresowanych pracą w w/wym. zakresie.
4. Wprowadzanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
5. Pomoc finansowa w funkcjonowaniu Ośrodka Przeszczepu Szpiku.
6. Zorganizowanie dla chorych nowoczesnego ośrodka dziennego leczenia i opieki.
7. Opieka socjalna dla chorych i ich rodzin.
8. Gromadzenie funduszy na zakup leków lub instrumentów ratujących życie, niedostępnych lub nie produkowanych w Polsce.

Prowadzone działania
W/wym. działania na rzecz pacjentów chorych na choroby krwi, leczonych w klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.