• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej
    KRS 0000088123

Misja
Charytatywna pomoc osobom, rodzinom i dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Ochrona i promocja zdrowia.
Działania skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej.
Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka.
Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych i wychowawczych.
Krajoznawstwo oraz organizacja i wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Charytatywna pomoc osobom, rodzinom i dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomagamy przede wszystkim mieszkańcom Krzeszowic, w uzasadnionych przypadkach także mieszkańcom z Gminy Krzeszowice.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.