• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Działań dla Samorozwoju
    KRS 0000088380

Misja
Podejmowanie działań dla samorozwoju człowieka wg autorskiej koncepcji D. Manelskiego i D. Łuczaka. Prowadzenie placówek oświatowych. Wspieranie i inspirowanie placówek oświatowych i opiekuńczych finansowanych ze środków społecznych. Popularyzowanie wiedzy o samorozwoju przez odczyty, seminaria, wykłady itp. Działania na rzecz ochrony środowiska i świadomości ekologicznej. Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami o zbieżnych celach. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw i badań w dziedzinie oświaty.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoły eksperymentalnej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "ASSA", prowadzenie gimnazjum GASSA, jednostka centralna polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (DPJW), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Demokratycznych (IDEC)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.