• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Kiwanis - Zielona Góra "Adsum"
    KRS 0000089672

Klub Kiwanis Zielona Góra ADSUM działa w ramach ogólnoświatowej organizacji Kiwanis International, której podstawowym celem jest niesienie pomocy dzieciom na całym świecie. Organizacja ta zrealizowała wiele przedsięwzięć o ogólnoświatowym charakterze jak m.in. projekt jodowania soli w Afryce, akcja Kiwanis Doll, współorganizowanie Olimpiad Specjalnych, pomoc doraźna po katastrofach - tsunami, trzęsienia ziemi. W ostatnim okresie szczególny nacisk położony jest na aspekt edukacyjny - pomoc biednym i zaniedbanym dzieciom w rozwoju intelektualnym, mentalnym poprzez różnorodną pomoc rzeczową (komputery, książki, wyposażenie szkół)oraz liczne projekty edukacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.