• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
    KRS 0000090832

Misja
Troska o dobre życie małżeńskie i rodzinne - wszechstronna pomoc rodzinie.
Reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych.
Budowanie porządku społecznego i ekonomicznego zgodnie z Kartą Praw Rodziny.

Prowadzone działania
Rzeczowo-finansowe wsparcie rodzin - 200 rodzin.
Występowanie do władz publicznych w interesie rodzin - w zależności od rodzaju poruszanego zagadnienia, może dotyczyć całej grupy społecznej.
Przygotowanie młodzieży do działalności społeczno-politycznej.
Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego, poradnictwo rodzinne - kilka tysięcy osób.
Działalność wydawnicza i edukacyjna.
Organizacja imprez kulturalnych - 1000 osób.
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - 3000 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.