• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Księdza Jordana
    KRS 0000090846

Misja
Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz rozwoju WSD Salwatorianów w Bagnie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykładowców i pracowników Seminarium. Fundowanie stypendiów dla studentów i personelu dydaktyczno - wychowawczego Seminarium.

Prowadzone działania
Udzielanie pomocy finansowej studentom i wykładowcom WSD Salwatorianów w Bagnie. Współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.