• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945"
    KRS 0000091292

Misja:
1) Upamiętnienie i upowszechnianie tradycji walk w obronie Warszawy w II wojnie światowej.
2) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju.
3) Integrowanie środowisk kombatanckich w kraju i za granicą.
4) Organizowanie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzona działalność:
Fundacja zajmuje się działalnością wydawniczą, wystawienniczą oraz wychowawczą, dokumentującą i popularyzującą historię walki narodu polskiego w obronie swojej stolicy Warszawy w II wojnie światowej. W swoim dorobku wydawniczym ma tak cenione pozycje, jak sześciotomowa Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, za wydanie której wyrazy uznania przekazali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, oraz seria wydawnicza "Warszawskie Termopile" popularyzującą wysiłek zbrojny społeczeństwa w walkach o stolicę, w ramach której dotychczas ukazały się 38 publikacji.
Fundacja organizuje ekspozycje planszowej wystawy "Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1945" - dotychczas zorganizowano 5 ekspozycji w Warszawie oraz 39 w innych miastach Polski.
Organizuje cykliczne konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej "Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych" m.in. wspólnie z Muzeum Niepodległości i Muzeum Powstania Warszawskiego.
Fundacja za całokształt działalności wyróżniona została m.in. przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem "Za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i męczeństwa" przez Prezydenta m.st. Warszawy medalem "IV WIEKI STOŁECZNOŚCI WARSZAWY", Nagrodą KLIO I stopnia w kategorii varsaviana za serię wydawniczą "Warszawskie Termopile" przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej za wybitny wkład w popularyzację historii oraz wieloma innymi nagrodami i dyplomami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.