• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni
    KRS 0000091414

Misja:
Wszechstronny rozwój wsi Stawek, Ludwinów, Sewerynów w celu poprawy życia ich mieszkańców pod względem kulturalnym, ekologicznym, materialnym w kierunku zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych i kulturowych, działania na rzecz ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury oraz organizacja pomocy socjalnej dla najniżej uposażonych grup społecznych.

Stowarzyszenie wspomaga działalność statutową Szkoły Podstawowej w Stawku poprzez:
- wzbogacanie bazy dydaktycznej,
- promowanie uczniów zdolnych poprzez fundowanie stypendiów,
- pomoc socjalna udzielana uczniom w formie paczek świątecznych,
- organizacja Dnia Dziecka,
- dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szkołę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.