• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Rozwoju CHEN TAI JI QUAN
    KRS 0000091575

Popularyzujemy najstarszy z udokumentowanych styl sztuki walki i metody poprawiania zdrowia i sprawności fizycznej - styl Chen sztuki taijiquan (tai-chi chuan). Organizujemy ogólnodostępne zajęcia szkoleniowo-treningowe, seminaria weekendowe i obozy treningowe (także połączone z uprawianiem turystyki letniej i zimowej, podczas których sztuka nasza używana jest do regeneracji sił i rekreacji). Szkolimy instruktorów dla grup własnych lub na użytek innych organizacji, gotowych do prowadzenia zajęć z naszej dziedziny. Wśród członków naszych grup i innych chętnych rozpowszechniamy wiadomości na temat tradycyjnych dziedzin chińskiej kultury fizycznej, innych dziedzin tradycyjnej kultury itp. Inspirujemy wydawnictwa na ten temat i współpracujemy przy ich redagowaniu. Nie prowadzimy jednak działalności wydawniczej ani innej zarobkowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.