• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie - Klub Abstynenta "Odnowa" w Wałbrzychu
    KRS 0000091622

Prowadzone działania
Nasze działania skupiają się głównie na rodzinie i promowaniu aktywnych form trzeźwego wypoczynku i rekreacji oraz na profilaktyce uzależnień.

Zadania jakie realizujemy, opieramy na działaniach profilaktycznych I, II i III stopnia, skierowanych do lokalnej społeczności. Zapewnia to zwiększenie i uzupełnienie brakujących elementów w powyższym zakresie oraz umożliwia rozwój kontaktów i integrację z innymi organizacjami. Trzystopniowy zakres działań profilaktycznych umożliwia nam dotarcie do bardzo szerokiej grupy ludzi, obejmując swoim działaniem:
1. Ludzi wychodzących z uzależnień, stanowiąc znakomite uzupełnienie działań podejmowanych przez profesjonalistów prowadzących leczenie odwykowe.
2. Ludzi przebywających w środowisku zagrożonym powstaniem uzależnienia.
3. Społeczność lokalną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.