• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Hipoterapia"
    KRS 0000091766

Misja:
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym, głównie poprzez prowadzenie terapii.
Działanie na rzecz integracji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin.
Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów.
Troska o higienę i bezpieczeństwo zabiegów hipoterapeutycznych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie turnusu rehabilitacyjnego metodą hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (120 osób/tygodniowo).
Szkolenia na kursie hipoterapii i prowadzenie praktyk dla absolwentów kursu (ok. 30 osób rocznie).
Przygotowanie II tomu ABC Hipoterapii, poświęconego hipoterapii.
Prowadzenie praktyk dla studentów uczelni pedagogicznych, psychologii UW, rehabilitacji AWF i AM.
Opieka nad pracami magisterskimi dotyczącymi hipoterapii.
Współpraca z Centrum Wolontariat i korzystanie z pomocy wolontariuszy (ok. 20 rocznie).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.