• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
    KRS 0000092796

Celem Towarzystwa jest:
- upowszechnianie i pielęgnowanie nauk przyrodniczych, poznawanie i ochrona przyrody ojczystej; propagowanie etycznych i humanistycznych wartości przyrody;
- prowadzenie i popieranie prac badawczych nad teoretycznymi podstawami ochrony przyrody;
- finansowe i naukowe wspieranie prac nad restytucją gatunków wymierających;
- prowadzenie i popieranie prac nad przygotowaniem i aktualizacją sieci obszarów chronionych;
- prowadzenie i popieranie badań nad metodami gospodarowania na obszarach chronionych i restytucją biocenoz na terenach zdegradowanych oraz wprowadzanie wyników tych badań do praktyki;
- prowadzenie szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej i badań nad jej problematyką;
- organizowanie krajowych i zagranicznych sympozjów przyrodniczych;
- współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony przyrody, w tym szczególnie w obszarach granicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.