• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie - Port
    KRS 0000093591

Celem Stowarzyszenia jest: pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenia działalności charytatywnej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Aktualnie prowadzone działania:
- klub AA
-Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 45 osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, czynne od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.