• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski
    KRS 0000094089

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych.
- rehabilitacja dorosłych osób z wadą słuchu
- utrzymanie tożsamości środowiska osób niesłyszących
- pomoc załatwianiu spraw socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych i urzędowych
- szkolenia w zakresie języka migowego
- organizacja imprez kulturalno-oświatowo-integracyjnych
- organizacja uroczystości religijnych we współpracy z Kościołem
- organizacja spotkań, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, imprez rozrywkowych i innych
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Dom Kultury Głuchych prowadzi pracę kulturalno-oświatową poprzez:
- szkolenia w zakresie obsługi komputerów
- opiekę nad sekcjami i kołami zainteresowań
- organizację wykładów i prelekcji dotyczących wszystkich dziedzin życia
- organizacja zajęć kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych
- organizację zawodów i turniejów w rozumieniu sportu masowego
- organizację ogólnopolskich konkursów grafiki komputerowej i fotograficznych
- organizację konkursów i turniejów wiedzy ogólnej
- organizację wycieczek krajowych i zagranicznych
- organizację turystyki.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.