• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven
    KRS 0000095021

Misją Stowarzyszenia jest pomaganie ludziom tak, aby sami mogli wpływać na własne życie poprzez:
-budowanie partnerstwa społecznego,
-proponowanie nowych rozwiązań oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorców aktywizacji grup wykluczonych społecznie: bezrobotnych, niepełnosprawnych i chorych psychicznie,
-trening pracy.

Celami Stowarzyszenia są:
Prowadzenie i inicjowanie działalności charytatywnej, działalności społecznie użytecznej w dziedzinach: pomocy społecznej, opieki zdrowotnej i profilaktyki, aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych, kobiet, młodzieży, niepełnosprawnych i chorych psychicznie oraz w dziedzinach kultury, ekologii, oświaty i wychowania, turystyki, sportu i wypoczynku, zarządzania, technologii oraz gospodarki w Białymstoku. Wspieranie pozytywnych zjawisk w odniesieniu do wyżej wymienionych dziedzin, aby w ten sposób przyczyniać się do poprawy standardu życia mieszkańców Białegostoku. Rozwijanie świadomości tej działalności w Białymstoku i Eindhoven.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.