• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000095062

Fundacja rozpoczęła działalność w 1991 roku.
W 2006 roku została nagrodzona pierwszą nagrodą Pro Publico Bono w kategorii Kultury i Dziedzictwa Narodowego za organizację dziewięciu edycji Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.

Biennale jest pozycją szczególną. Wysoki poziom prezentowanych prac i globalny nieomal zasięg, poparty dobrą organizacją, znalazły powszechne uznanie. Z końcem 2010 roku odbyło się już jedenaste.

Ale obok tego cyklicznego wydarzenia ważna jest praca na co dzień, która składa się na niemały dorobek:
- ponad 440 wystaw plastycznych indywidualnych i zbiorowych niepełnosprawnych twórców, amatorów i profesjonalistów,
- otwarcie w 1999 roku w Krakowie przy ulicy Królewskiej 94 Galerii Sztuki Osób Niepełnosprawnych "Stańczyk” i (mimo niewielkiej powierzchni i braku odpowiedniego zaplecza) kilkunastoletnia kontynuacja jej wielowątkowej działalności (galeria ekspozycyjna, miejsce spotkań, szkoleń i warsztatów, sala prób itp).
- organizacja corocznych, ogólnopolskich konkursów literackich,
- działalność redakcyjna i wydawnicza: kwartalnik artystyczny SŁOWEM I KSZTAŁTEM, książki, foldery informacyjne, kartki pocztowe, katalogi, plakaty, kalendarze itp.,
- art-terapia i edukacja - tym zakresie zorganizowano Studium Wiedzy o Sztuce dla osób niepełnosprawnych przy Politechnice Krakowskiej (163 absolwentów z całej Polski otrzymało świadectwa ukończenia Studium),
- warsztaty plastyczne i literackie,
- turnusy art-terapii i plenery, w tym "podziemne" o zasięgu międzynarodowym, organizowane wspólnie
z Muzeum Żup Krakowskich w kopalni soli w Wieliczce,
- kilkanaście premier i wiele spektakli w kraju i z granicą trupy teatralnej „Stańczyk”,
- Centrum Informacji Kulturalnej dla Osób Niepełnosprawnych funkcjonujące przy Galerii "Stańczyk",
- współpraca z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
W kręgu oddziaływania Fundacji znajduje się ponad trzy tysiące osób niepełnosprawnych w całej Polsce, nie licząc szerokiej publiczności na imprezach artystycznych i czytelników jej publikacji.

Więcej bieżących i archiwalnych informacji można znaleźć na stronie domowej Fundacji pod adresem: http://www.idn.org.pl/fson.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.