• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera
    KRS 0000095631

Misja
Celem Fundacji jest wspieranie działalności charytatywnej, opiekuńczo-wychowawczej dla sierot naturalnych i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych itp.

Prowadzone działania
Fundacja organizuje od wielu już lat w czasie wakacji i ferii wypoczynek dla dzieci z domów dziecka, oraz dla dzieci objętych systematycznie pomocą Fundacji. Studenci wolontariusze opiekują się dziećmi na organizowanych koloniach i zimowiskach.
Wypoczynek organizowany jest w grupach wiekowych składających się z 4-6 dzieci, na które przypada jeden opiekun. Uwzględniony jest wiek dziecka, jego stan zdrowia, indywidualne potrzeby. Opieka jest całodobowa, wychowawca przebywa z dziećmi przez cały czas.
Organizowane są atrakcyjne zajęcia, zabawy, wśród których dominują gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia terapeutyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.