• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"
    KRS 0000095767

Misja
Celem stowarzyszenia jest:
- opieka nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami,
- rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej,
- upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego,
- popularyzowanie stosownych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
- upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób pełnosprawnych
- przełamywanie stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym.


Prowadzone działania
Jednym z zasadniczych celów działalności Stowarzyszenia jest popularyzowanie skutecznych i stosowanych już w innych ośrodkach form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez szeroki dostęp do korzystania ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Realizację wspomnianego celu umożliwia utworzone w marcu 2003 r. przez nasze Stowarzyszenie Integracyjne Centrum Rehabilitacji. Korzystanie z usług Centrum jest nieodpłatne. Każdego tygodnia w roku uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych około piętnaścioro niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.