• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"
    KRS 0000096997

Działalność statutowa nieodpłatna:
1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS, oraz ich rodzinom i najbliższym.
2. Przeciwdziałanie patologii społecznej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz przemocą.
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wykluczeniem społecznym.
4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
5. Grupy otwarte dla osób seropozytywnych.
6. Profilaktyczny tramwaj- profilaktyka do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
7. Grupy zamknięte-terapeutyczne dla osób seropozytywnych,
8. Grupy Wsparcia dla wolontariuszy.
9. Szkolenia edukacyjne dla osób seropozytywnych, wolontariuszy, rodzin i bliskich osobom zakażonym.
10. Szklenia edukacyjno, profilaktyczne dla nauczycieli, pielęgniarek, kuratorów, policjantów, straży miejskiej, lekarzy oraz innych grup społecznych i zawodowych.
11. Wyjścia integracyjne dla osób z HIV, dzieci i rodzin.
12. Wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne.
13. Konferencje, seminaria, warsztaty.
14. Telefon zaufania.
15. Działalność informacyjno-edukacyjna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.