• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Akademickie Most
    KRS 0000097644

Misja
Kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich i oddziaływanie w duchu ewangelii oraz zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej w środowiskach studenckich i pracowników wyższych uczelni. Aktywizowanie i integracja życia studenckiego. Wychowywanie przez sport i turystykę. Niesienie pomocy ubogim i potrzebującym.

Prowadzone działania
Organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, dyskusji, imprez kulturalnych i oświatowych seminariów i rekolekcji oraz wyjazdów, rajdów, obozów letnich i zimowych. Prowadzenie pracy w szkole i internacie dla dzieci specjalnej troski. Zorganizowanie korepetycji dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.