• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa
    KRS 0000099206

Prowadzone działania
1. Opracowywanie i wydawanie periodyków i monografii prezentujących dzieje oraz współczesność miasta Dzierżoniowa (corocznie wydawany "Rocznik dzierżoniowski").
2. Insirowanie oraz włączanie się w organizację imprez kulturalno-oświatowych.
3. Organizowanie wystaw, sympozjów, pokazów artystycznych, konkursów, uroczystości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.