• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" im. Jana Orszulika w Strumieniu
    KRS 0000099488

Misja
Rozwijanie i propagowanie kultury muzycznej w kraju.
Popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą.
Podnoszenie poziomu artystycznego członków Towarzystwa.
Społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalniania młodzieży.

Prowadzone działania
Oprawa muzyczna dla lokalnych uroczystości.
Udział w ogólnopolskich konkursach chórów.
Regularne szkolenia członków Towarzystwa w zakresie chóralnego śpiewu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.