• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Lubelskiego Wydziału Farmaceutycznego im. mgr Witolda Łobarzewskiego
    KRS 0000099660

Działania na rzecz rozwoju Lubelskiego Wydziału Farmaceutycznego:
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej
- rozwój bazy materialnej
- pomoc finansowa zasłużonym ludziom farmacji znajdującym się w trudnej sytuacji
- pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.