• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocławski
    KRS 0000099733

Prowadzone działania:
1. Kultura - organizacja konkursów i rajdów pamięci o Lwowie dla wszystkich typów szkół.
2. Wypoczynek - organizacja kolonii dla dzieci z Kresów.
3. Wystawy - organizacja wystaw pamiątek Lwowa i Kresów.
4. Literatura - popularyzacja książki o tematyce kresowej w klubach, spotkania z autorami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.