• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu
    KRS 0000099847

Misja:
Pomoc ludziom niepełnosprawnym w każdym wieku.
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu opieki nad niepełnosprawnymi.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych w Ustroniu - Nierodzimiu dla kilkunastu dzieci z Ustronia i okolicy.
Pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie Ośrodka.
Organizowanie festynu Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom (loterie, sprzedaż wyrobów, itp), aukcji obrazów twórców ustrońskich i obrazków dzieci z Ośrodka, występów zespołów dziecięcych.
Organizowanie Zimowych Olimpiad Dzieci Niepełnosprawnych Ziemi Cieszyńskiej, zawodów sportowych itp.
Organizowanie wczasów i kolonii.
Przygotowanie do uruchomienia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.