• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Biegusy - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
    KRS 0000100115

Misja:
Grupa samopomocowa oferująca: wsparcie psychiczne chorym i ich rodzinom, wspólną rehabilitację w mieście i na turnusach oraz obozach rehabilitacyjnych - zdobywanie na nią środków, integrację osób chorych z innymi niepełnosprawnymi, nieodpłatne użyczanie sprzętu (wózki, chodziki, kule). Uczestnictwo w pracach badawczych - wspomagających leczenie SM oraz wszelkich badaniach związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych. Śledzenie nowinek medycznych na temat choroby. Współpraca z administracją państwową oraz różnymi organizacjami pozarządowymi.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa od 1994r. Od 17.07.2004 posiadamy status OPP.
Stowarzyszenie skupia ludzi chorych na stwardnienie rozsiane-SM oraz otacza wparciem psychicznym także ich rodziny. Jako grupa samopomocowa pomagamy sobie nawzajem zachęcając do rehabilitacji i wspólnego spędzania czasu (wychodzenia z osamotnienia). Oferujemy cotygodniową hipoterapię (Zielona Góra i okolice), obozy hipoterapeutyczne i turnusy rehabilitacyjne - krioterapia ogólnoustrojowa (lubuskie), psychoterapię grupową i indywidualną, kinezyterapię grupowa i indywidualną. Doskonalimy wzorce ćwiczeń rehabilitacyjnych współpracując z rehabilitantami. Wprowadziliśmy w 2005 roku po raz pierwszy jogę- zajęcia dostosowane są do możliwości chorych i cieszą się dużym zainteresowaniem (jesteśmy najprawdopodobniej pierwszą taką grupą). Od 2007 roku zaczynamy organizować zajęcia choreoterapii, czyli usprawnianie ruchowe przy muzyce i z jej pomocą.W 2005 roku byliśmy w Zielonogórskim Inkubatorze Pozarządowym, dzięki czemu mogliśmy jako stowarzyszenie lepiej się rozwijać. Jesteśmy w "Forum Stowarzyszeń Przyszpitalnych", a w 2006 roku nasi przedstawiciele wzięli udział w wystawie fotograficznej p.t.: "Pacjent - wolontariuszem". Corocznie spotykamy się na Wigilii.
Od 19.11.2010 mamy własną siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Sucharskiego 17.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.